Stimulie.nl

"Stimulie.nl" is de merknaam waaronder de Stichting Musicals in Helmond haar producties organiseert.

Missie

Het realiseren van muziektheaterproducties en andere theaterproducties in Helmond en omgeving. Wij richten ons hierbij op musicals uit het bestaande repertoire vertaald in het Nederland.

Doelstellingen

Het stimuleren en ontplooien van amateurmuziektheater in de regio Helmond en de regio Helmond op de kaart zetten binnen het hoogwaardig amateur-circuit.

Actief:

De stichting biedt een podium aan lokaal en regionaal talent op het gebied van Muziektheater. De inzet is een brede basis, waarin zang, dans, toneel, muziek, maar ook werk achter de schermen, zoals grime en decorbouw ontplooid kunnen worden. Voor het realiseren van hoogwaardige voorstellingen bieden we professionele begeleiding op het gebied van basis-theatervaardigheden, theateropvatting, zangtechniek en muzikale opvatting. Hierdoor kan lokaal en regionaal talent deelnemen aan leuke en uitdagende projecten met professionele begeleiding in hun eigen regio.

Receptief:

De stichting laat het publiek in de regio Helmond genieten van een ‘goede’ en ‘volledige’ amateurproductie met ambitie en lokaal talent. 

Creatief team

Het creatief team bestaat uit:

Productieleider

Marcel Strijbosch

Regisseur

Maarten Thijssen

Muzikaal leider

Harold Lenssen

Choreograaf

Patricia Wilbert

Vocal Coach

Rob Ritzen

Jekyll en Hyde

In 2018 brengen wij de musical "Jekyll en Hyde" van Frank Wildhorn (muziek) en Leslie Bricusse (originele tekst) in een nieuwe vertaling van Rutger Bulsing.

Introductie

Wij nemen u mee naar Londen, 1888. De voorstelling begint met John Gabriël Utterson, een advocaat en de beste vriend van de controversiële Dokter Henry Jekyll. Hij vertelt het publiek: “In de lente van 1888 begint mijn goede vriend Henry Jekyll aan een serie wetenschappelijke onderzoeken in de hoop onze bevindingen over ‘goed’ en ‘kwaad’ te kunnen veranderen. Hoe kon ik weten dat hij daarmee ook zijn eigen ziel zou veranderen? En de mijne….” Utterson heeft gelijk. De elite van Londen heeft zijn mening over dr. Jekyll’s werk al klaar en weigert elke vorm van medewerking. Tot het uiterste gedreven besluit Jekyll dan maar op zichzelf te experimenteren en zo wekt hij zijn alter-ego Edward Hyde tot leven. En als Hyde wordt losgelaten op dezelfde elite die Jekyll zo afwees, zijn de gevolgen gruwelijk. Zowel de Londense high society als de onderwereld van Londen zullen beroerd worden door het experiment en zijn gevolgen.

Credits

Deze productie kwam tot stand in samenwerking met auteursbureau ALMO bvba, in opdracht van Music Theatre International Europe.